Uwuh Plastik Ikang Mboten Saget Di Daur Ulang

Uwuh Plastik Ikang Mboten Saget Di Daur Ulang

24 Aug 2021

Sampah plastik yaiku barang kang bahane saking plastik kang mboten saget keurai. Biasane sampah plastik saking bungkus jajan kang sampon telas kang areb dibuak. Tuban niku kota kang asri nanging sampah plastik naming sekedik dibandingake kota sakliyane. Lembaga pasukan kuning diketuai ikang Bapak Sihu, biasae njumputi lan ngumpulake sampah plastik ing pingir-pingir dalan.

Zaman tambah maju, makan aneka rasa sing bungkuse plastik kang dadekake pencemaran sampah plastik tambah akeh, biasane warga sekitar cara ngurai sampah plastik iku diobong sing malah nggawe polusi udara, dadi menungsom serba salah.

Nalika dino jum’at isuk warga sekolah ngadaake kerja bakti, warga sekolah nemu uwoh ora mung siji nanging akeh banget sampah-sampah iku anane ora mung ing dalan-dalan sekolah to king kali lan panggonan liyane iku yo akeh sampah sing berserakan iso ndadekno banyu kali ora resik maneh.

Saka observasi iki berati kita warga kudu bisa jaga kelestarian lingkunga. Amergi lingkungan kang rusuh bisa dadekake bencana sing ngerugiake wong akeh.